Historia


Riksänkedrottningens Livregemnte till Häst har en fantastisk historia bakom sig. 

Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp


Bakgrund


Hedvig Eleonora var dotter till Fredrik III av Holstein-Gottorp och Marie Elisabeth av Sachsen. Hennes äktenskap med Karl X arrangerades som en allians mellan Sverige och Holstein-Gottorp. Skälen var att Sverige hade behov av en säker väg till sin besittningar i Tyskland som inte skulle vara beroende av Danmark, som också var båda staters gemensamma fiende.


Läs mer

Hedvig_Eleonora,_1636-1715,_drottning_av_Sverige,_prinsessa_av_Holstei
15_4
15_7
34
34_2
Hedvig_Eleonoras_signet,_1650-1700_cirka_-_Livrustkammaren_-_97872.tif

Regementet tillkommelse och slutRegementet bildades den 5 maj 1661 under namnet Bohus-Jämtlands kavalleribataljon. Förbandet var ett kavalleri- och en dragonavdelning och omfattade två kompanier med vardera 150 man. År 1670 antogs namnet Bohusläns kavallerikompani.


År 1674 antogs namnet Riksänkedrottningens livregemente till häst, efter Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. efter att regementschefen överste Rutger von Ascheberg fått order om att värva ett komplett kavalleriregemente i södra Bohuslän och Halland.


År 1685 inroterades hela det så kallade Warbergs län eller norra Halland jämte några därtill gränsande socknar till rusthåll för fyra kompanier av det här och i Bohuslän indelta Änkedrottningens livregemente till häst. Denna inrotering verkställdes av generalguvernören greve Rutger von Ascheberg och assessorn P. Cronhielm, men granskades, förbättrades och stadfästades av konung Karl XI själv vid generalmönstringen i lägret vid Kongsbacka den 10 september 1689.


Den 21 december 1720 delades Riksänkedrottningens livregemente till häst i två delar där norra "bohuslänska" skvadronen sammanslogs med Bohusläns dragonbataljon och bildade det nya regementet Bohusläns kavalleri- och dragonregemente. Den södra "halländska" bataljonen kom att överföras till båtsmanshållet.


Läs mer

Slag och drabbningar


Under Stora Nordiska Kriget 1700-1720


Slaget vid Helsingborg 28 februari 1710


Slaget vid Gadebusch 9 december 1712


Hallands slätforskarförening har sammanställt de dödade ryttarna vid dessa två slag. 

Läs mer här